به مناسبت بازگشایی وبسایت جدید آنلاین گیمرز و وبسایت گیم گاید، محصولات فروشگاه تا 50 درصد شامل تخفیف خواهند بود.